5 เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ วัคซีนโควิด-19
เรื่องต้องรู้ piyada  

5 เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ วัคซีนโควิด-19

5 เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ วัคซีนโควิด-19 กลายเป็นวาระแห่งชาติเลยก็ว่าได้ สำหรับการจัดหา วัคซีนต้านเชื้อไว้รัส โควิด-19 เพื่อมาฉีดให้กับประชาชนในประเทศอย่างทั่วถึง เป็นประเด็นที่ได้ถกเถียงกันอยู่ตลอด ซึ่งข้อมูลที่ได้ยินมาน้้น ก็อาจจะจริงบ้าง เท็จบ้าง เราจึงต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง วันนี้แอดมิน storykao จะมาเปิดเผยเรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ วัคซีนโควิด-19 ซึ่งมีด้วยกัน 5 ข้อ ดังนี้ และขอแนะนำวิธี เลือกเล่นกีฬาให้เหมาะสมตามวัย เพื่อประโยชน์ต่อร่างกาย

ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ วัคซีนโควิด -19

เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ วัคซีนโควิด-19
เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ วัคซีนโควิด-19

1. ใครควรได้รับวัคซีน

ขณะนี้การผลิตวัคซีนมีจำนวนจำกัด และมีข้อมูลการฉีดในประชากรบางกลุ่มเท่านั้น กรมควบคุมโรคจึงกำหนดกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับวัคซีนตามลำดับ ได้แก่

1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน

2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค COVID -19 เช่น อสม. อสต. ตำรวจ ทหาร

3. ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด  โรคไตเรื้อรังระยะ 5 ขึ้นไป โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิด โรคเบาหวาน  และโรคอ้วน

4. ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

2. ก่อนฉีดวัคซีนต้องเตรียมตัวอย่างไร

การฉีดวัคซีนโควิด-19 เหมือนกับการฉีดวัคซีนอื่นทั่วไป ถ้าร่างกายปกติแข็งแรงดี ไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษ เพียงแค่ไม่เป็นไข้ หรือไม่มีอาการป่วยใด ๆ ก็สามารถฉีดวัคซีนได้เลย

3. วัคซีนอยู่กับเราได้นานแค่ไหน

5 เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ วัคซีนโควิด-19 วัคซีนโควิดเป็นสิ่งใหม่ในวงการแพทย์ ที่คาดว่าอาจต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นทุกปี เหมือนวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ หากผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรงอาจไม่สามารถรับวัคซีนได้

4. หลังฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสเป็นโควิดหรือไม่ ?

เนื่องจากวัคซีนไม่สามารถป้องกันโรคได้ 100% ดังนั้น แม้ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังมีโอกาสเป็นโรคโควิดได้อยู่ แต่วัคซีนสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรค อัตราการนอนโรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิตได้อย่างชัดเจน ผู้รับวัคซีนจึงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น

วัคซีนโควิด-19
วัคซีนโควิด-19

5. เริ่มต้นฉีดวัคซีนในช่วงไหน

ประเทศไทย มีการวางแผนการฉีดวัคซีนออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2564 ฉีดจำนวน 2 ล้านโดส  หรือประมาณ 1.32 ล้านคน ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ที่แพร่ระบาดหนัก

ชื่อวัคซีน  : Coronavac  บริษัท SinoVac จากประเทศจีน

การฉีด : ฉีดคนละ 2 โดส ห่างกันโดสละ 1 เดือน

ระยะที่ 2

ช่วงเดือนพฤษภาคม –ธันวาคม 2564 ฉีดจำนวน 26 ล้านโดส หรือประมาณ 13 ล้านคนให้กับกลุ่มเสี่ยงครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น

ชื่อวัคซีน  : AZD1222  จากบริษัท AstraZeneca

การฉีด : ฉีดคนละ 2 โดส ห่างกันโดสละ 1- 3 เดือน

ระยะที่ 3

ช่วงเดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป หากวัคซีนมีจำนวนมากเพียงพอแล้ว จะฉีดให้กับประชาชนทุกคน

โดยมีผู้กระจายยา คือ องค์การเภสัชกรรม

ข้อสรุป

หลังฉีดวัคซีนแล้ว อาจได้รับผลข้างเคียงที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคน โดยทั่วไปจะมีอาการไข้หวัด เช่น มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดบริเวณที่ฉีด และรวมไปถึงอาการอ่อนเพลียด้วย ส่วนอาการข้างเคียงอื่น ๆ เช่น แพ้วัคซีน เป็นต้น ซึ่งเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย แต่หากใครมีอาการแพ้อย่างรุนแรง ต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ดูอาการทันที Cool Down หลังออกกำลังกาย จำเป็นมากแค่ไหน